Nodarbības

Mūsu nodarbību mērķis ir peldētapmācība un bērna veselības stiprināšana. Nodarbības baseinā notiek gan grupās 3 – 10 cilvēki, gan individuāli. Visas nodarbības notiek latviešu un krievu valodās. Nepieciešamības gadījumā, divvalodu režīmā. Individuālās nodarbības var tikt veiktas arī angļu valodā.

Galvenie stili, kuri tiek mācīti bērniem ir krauls uz krūtīm un krauls uz muguras. Tādi stili kā brass un tauriņstils ir grūti apgūstami bērniem līdz 8 gadu vecumam un tāpēc netiek praktizēti mūsu programmā. Atkarībā no fiziskās sagatavotības, peldēšanas prakses un bērna vecuma, tiek piedāvātas vairākas dažādas nodarbību programmas:

Iesācējiem.

Peldētapmācības kurss ir paredzēts bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem, kuri vispār vai praktiski nemāk peldēt. Bērniem, kuri izjūt diskomfortu, tiek sniegta palīdzība, lai varētu pārvarēt bailes no ūdens. Nepieciešamības un vēlēšanās gadījumā apmācības sākuma stadijā vienam no vecākiem ir iespēja atrasties baseinā kopā ar bērnu. Treniņi notiek mazajā (bērnu) baseinā ar pāreju uz lielo, kad bērns nostiprinājis savas peldēšanas prasmes. Pēc kursa pabeigšanas bērni ūdenī jūtas komfortabli, māk gulēt uz muguras un krūtīm, slīdēt pa ūdeni, nopeldēt 25m un nirt, aizturot elpu.

Tehnikas izkopšana.

Peldētapmācības kurss ir paredzēts bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kuri pietiekami droši turas ūdenī, bet ātri nogurst, kustību tehnika ir vāja un peldēšanas ātrums zems. Bērni galvenokārt tiek apmācīti dziļajā baseinā. Bērnam tiek palīdzēts nostādīt pareizu elpošanu un ķermeņa kustības. Kad prasmes nostiprinātas, lielāka uzmanība tiek pievērsta izturības stiprināšanai un tehnikas izkopšanai, peldot kraulā uz muguras un krūtīm. Pēc kursa pabeigšanas, bērns labi peld kraulā un var mācīties citus stilus vai turpināt nodarbības peldēšanā speciālā sekcijā.

Rehabilitācija.

Tiek organizētas nodarbības bērniem, kuriem ir dažādas balsta un kustību aparāta, kā arī stājas traucējumi. Nodarbības ietver gan iesācēju kursa standarta elementus, gan speciālus rehabilitējošus vingrinājumus. Progress no nodarbībām ūdenī ir ļoti individuāls un sasniedzams pietiekami ilga laika periodā. Tomēr tāds efekts kā tonusa pazemināšanās un noskaņojuma uzlabošanās tiek sasniegti jau pirmajos nodarbību posmos. Bērni galvenokārt tiek apmācīti mazajā (bērnu) baseinā, nepieciešamības gadījumā ar viena vecāka piedalīšanos.

Mazuļiem.

Peldēšanas nodarbības ir paredzētas mazuļiem no 1 līdz 4 gadiem. Galvenais mērķis – pieradināt bērnu pie ūdens, nostiprināt peldēšanas pamata prasmes un norūdīt organismu. Bērni tiek apmācīti tikai mazajā baseinā ar viena vecāka piedalīšanos.